ELS LLIBRES DE PENSAMENT COMPUTACIONAL A L'AULA

Aprenem programació i robòtica a l'escola!

Els llibres de Pensament Computacional són una proposta educativa dissenyada per ser inclosa en horari lectiu com a assignatura d’aquesta temàtica. S’adapta a tots els cursos des de primària fins a batxillerat i inclou eines de preparació i seguiment per als docents.

Més informació

LA PLATAFORMA

Codelearn Classroom és l’eina de suport dels llibres digitals de Pensament Computacional i l’utilitzem per introduir a les aules una habilitat transversal i imprescindible per al futur que ja s’inclou al currículum oficial de les escoles de molts països del món.

Codelearn Classroom

EL PLA D'ESTUDIS

Existeix un llibre de Pensament Computacional adaptat per a cada curs de primària, secundària i batxillerat. Els continguts estan organitzats en 10 sessions trimestrals i presenten cert grau de flexibilitat de manera que els docents puguin adaptar-se a les necessitats del grup amb sessions de reforç o ampliació.

Al llarg de l’assignatura de Pensament Computacional, l’alumnat aprendrà a utilitzar diferents llenguatges de programació, analitzar de problemes mitjançant algorismes, dissenyar programes simples, utilitzar funcions, variables i estructures condicionals, entre altres.

EDUCACIÓ I FUTUR

L’habilitat del segle XXI

El pensament computacional és un conjunt de tècniques de resolució de problemes utilitzades pels programadors que poden ser aplicades a qualsevol àmbit. Algunes de les habilitats més habituals que s’utilitzen per escriure programes informàtics són la descomposició, el reconeixement de patrons, l’abstracció i el disseny algorítmic.

Aprendre a programar i treballar el pensament computacional afavoreix el desenvolupament del pensament abstracte i el pensament lògic, estimula la creativitat i ens ajuda a desenvolupar competències transversals a partir del treball per projectes.

LOMLOE

La nova Llei d’Educació

Un dels canvis introduïts per la LOMLOE és la integració de la programació, la robòtica i el pensament computacional al currículum oficial.

Els Llibres de Pensament Computacional es poden utilitzar per treballar aquests continguts dins les assignatures de Tecnologia i Matemàtiques o com a nova assignatura de Pensament Computacional.

Contacta amb nosaltres

Robòtica
SOBRE CODELEARN

L’escola de programació i pensament computacional

Codelearn és l’escola de programació, robòtica i pensament computacional més gran de Catalunya. Fundada l’any 2013 amb l’objectiu d’apropar aquestes disciplines als més joves d’una manera lúdica i divertida, actualment compta amb prop d’una trentena de centres d’extraescolars i està present a escoles i instituts de tot el territori.

L’eina de treball de Codelearn és una plataforma online pròpia que utilitza tècniques de gamificació per dinamitzar l’aprenentatge de la programació i que presenta els continguts de manera adaptada a aquestes edats i seguint un pla d’estudis pensat a llarg termini. 

Codelearn